Tarieven RDW stijgen gemiddeld 2,8 procent

In 2010 stijgen de tarieven van de RDW gemiddeld met 2,8 procent. Reden van de stijging is dat de RDW kostendekkend moet werken en zich geconfronteerd ziet met kostenstijgingen en sterk dalende inkomsten door de economische recessie.
 
Tot en met 2007 bleef de toename van de kosten achter bij de inkomstengroei van de RDW. Hierdoor groeiden de reserves tot boven het door het ministerie van Verkeer en Waterstaat toegestane maximum. Door gemiddelde tariefsverlagingen van 2,5 procent in 2007 en 3,1 procent in 2008 en door dalende inkomsten zijn deze reserves inmiddels grotendeels afgebouwd.

Om de afnemers van RDW-diensten in deze tijden van recessie te ontzien, is in overleg met het ministerie van Verkeer en Waterstaat, besloten om de tarieven niet in één keer terug te brengen op het hogere kostendekkende niveau. De RDW neemt daarom aanvullende kostenbesparende maatregelen. Overigens sluit het percentage aan bij de indexatie voor lonen en prijzen.

Het is nog niet bekend of in 2011 wederom een verhoging van de tarieven noodzakelijk is. Dit hangt onder meer af van het verloop van de recessie en het resultaat van de kostenbesparende maatregelen in 2010.

Binnenkort verschijnen de tarieven voor 2010.

Toevoeging BPMberekenen: Het betreft hier de RDW tarieven, dus NIET de BPM of invoerrechten!