Nadat je nieuwe aanwinst door de RDW is gekeurd moet er aangifte voor de BPM worden gedaan. Het is mogelijk om op 3 manieren aangifte te doen. Indien er gebruik gemaakt wordt van het Importpakket DHZ of Importpakket Compleet zit de BPM aangifte er bij. Hierdoor is er de zekerheid dat de BPM aangifte op de juiste manier wordt opgesteld. Ook word deze door de belastingdienst geaccepteerd. Het belangrijkste is natuurlijk dat er niet te veel betaald wordt.

Hieronder worden de verschillende manier om BPM aangifte te doen uitgelegd.

Allereerst kan er gekozen worden voor de BPM welke als basis van de aangifte dient. Dit kan de oorspronkelijke BPM zijn van het moment van 1e toelating, de BPM op basis van de huidige BPM regels of iedere tussenliggende BPM. Op basis van de huidige BPM is in het algemeen alleen voordeliger voor recente auto’s welke een redelijk gunstig verbruik hebben. Dat wordt veroorzaakt doordat de BPM geen basis BPM heffing meer heeft, maar de BPM wordt geheven naar aanleiding van de uitstoot.

1. Volgens tabelafschrijving;
Het BPM kortingspercentage wordt in dit geval bepaald aan de hand van een tabel. Deze tabel is per 1-1-2013 aangepast. De BPM berekening op deze site houdt al rekening met de nieuwe tabel zoals deze hier staat. Deze manier is voordeliger voor auto’s waarvan de daadwerkelijke afschrijving minder is dan volgens de afschrijvingstabel. Bijvoorbeeld een Mini welke nauwlijks afschrijft is voordeliger op deze manier. Voor een Mercedes S klasse welke een torenhoge afschrijving heeft, kan beter op de koerslijst manier aangifte gedaan worden.

Indien het een auto betreft met veel opties, dan zal voor de opties stevig betaald moeten worden, aangezien die met hetzelfde percentage worden afgeschreven.

Tabel Afschrijvingspercentage

Leeftijd meer dan: Maar minder dan: Is het percentage: Voor iedere maand moet het
in deze kolom genoemde percentage
worden opgeteld bij het in de derde
kolom genoemde percentage
0 dagen

1 mnd

0

8

1 mnd

3 mnd

8

3

3 mnd

5 mnd

14

2,5

5 mnd

9 mnd

19

2,25

9 mnd

1 jr en 6 mnd

28

1,444

1 jr en 6 mnd

2 jr en 6 mnd

41

0,917

2 jr en 6 mnd

3 jr en 6 mnd

52

0,833

3 jr en 6 mnd

4 jr en 6 mnd

62

0,75

4 jr en 6 mnd

5 jr en 6 mnd

71

0,416

5 jr en 6 mnd

6 jr en 6 mnd

76

0,416

6 jr en 6 mnd

7 jr en 6 mnd

81

0,333

7 jr en 6 mnd

8 jr en 6 mnd

85

0,333

8 jr en 6 mnd

9 jr en 6 mnd

89

0,25

9 jr en 6 mnd  

92

0,083

 

2. Tegenbewijs;

Bij de tegenbewijsregeling wordt gebruik gemaakt van de inkoopwaarde (voor een handelaar) van de auto. Deze waarde kan worden bepaald aan de hand van de erkende koerslijsten, zoals van de ANWB of Eurotax. Het voordeel dat hier te behalen is ligt in het feit dat niet iedere auto in de praktijk volgens de tabel afschrijft. Indien de auto in kwestie sneller afschrijft (vooral grote luxe auto’s) is deze optie voordeliger. Bij het berekenen van de BPM op deze site wordt deze optie niet uitgerekend, aangezien deze waarde niet online te bepalen is en de afwijkingen te groot zullen zijn. 

Voor een auto met veel opties, is de invloed van de hoeveelheid opties op de te betalen BPM beperkt. Dit wordt veroorzaakt doordat veel opties tweedehands nauwlijks meerwaarde hebben, waardoor de nieuwprijs van de auto wel hoger komt te liggen, maar het afschrijvingspercentage stijgt ook. Voor nieuwere auto's geld dus dat meer opties, de BPM verlagen.

3. Taxatiewaarde;

Bij de tegenbewijsregeling kan gebruik gemaakt worden van de échte waarde van de auto, de taxatiewaarde dus. Het voordeel dat hier te behalen is ligt in het feit dat niet iedere auto gelijk is en er beter rekening wordt gehouden met de kilometerstand en eventuele schade van de auto in kwestie. Mogelijkheden dus om de BPM te "drukken". Deze optie is alleen aan te raden indien de taxatiewaarde lager is dan de handelswaarde. Indien dit voor uw auto van toepassing is, kunnen we u behulpzaam zijn met de taxatie.

Nieuwe regels voor 2020

Een nieuw jaar met weinig veranderingen op het gebied van BPM.

BPM percentage


Deze is in 2013 verlaagd naar 0%. Dit in het kader van de afbouw van de BPM.

CO2 heffing (voorheen Slurptax)

Voor deze heffing, welke op 1 februari 2008 is ingevoerd onder de noemer slurptaks, wordt er extra belasting geheven op basis van de CO2 uitstoot van een auto. Hiervoor wordt er per gram uitstoot een bedrag berekent. Dat hoeft slechts vanaf de drempel waarde. Heel zuinige auto’s betalen dus geen CO2 heffing.

Deze heffing geld met ingang van 2010 voor alle auto’s, dus ook voor een Volkswagen Golf uit 1995. Voor deze auto zijn echter geen CO2 uitstoot gevens bekend, waardoor dus alleen maar aangifte gedaan kan worden op basis van de oorspronkelijke BPM.

De BPM calculator op deze site houdt rekening met de CO2 heffing. Hiervoor dient de CO2 uitstoot wel opgegeven te zijn, ook voor oudere auto’s.

Een leuk detail voor de CO2 heffing is dat deze alleen van toepassing is op personenauto's. Auto's op grijs kenteken zijn vrijgesteld van de CO2 heffing!

Hier gaan we verder met de uitleg van de BPM