Er is de laatste tijd veel gespeculeerd over de BPM regels van 2010. De regels zijn inmiddels bekend gemaakt. De grootste uitdaging zit hem echter in de uitleg er van. Als onderdeel van het belastingplan 2010 wordt de BPM bij de belastingdienst onder gebracht. Tot nu toe lag de BPM bij de douane. De belastingdienst is alleen nog niet echt spraakzaam over de te volgen richtlijnen. Daarom hier een interpretatie van de info welke van officiele zijde wel beschikbaar is.

CO2 heffing

Voor 2010 wordt de BPM samengesteld uit een deel BPM met een vast percentage (27,4%) en een deel CO2 heffing. Deze CO2 heffing is de bekende slurptaks uit 2008. Het grote verschil is echter dat deze nu integraal onderdeel van de BPM is geworden. Dat heeft tot gevolg dat voor auto's die nog van voor het slurptaks tijdperk zijn, deze CO2 heffing ook betaald moet worden. Dat klinkt echter eenvoudiger dan het is, omdat er van de meeste oudere auto's geen CO2 uitstoot gegevens beschikbaar zijn. Voor dergelijke auto's, gaat de belastingdienst dan kijken naar auto's welke qua uistoot vergelijkbaar zijn. Dat klinkt redelijk subjectief en wij voorzien daarin dus een discussiepunt.

Het tarief van de CO2 heffing is als volgt:

Benzine auto's:
<= 110 gram per km            0 euro (voor 2011 - 2013 ook 0 euro)
Bonus tussen 110 en 120 gram per km    750 euro (2011 ook 750 euro, daarna 0 euro)
Vervolgens wordt de heffing naar schijven geheven;
110 - 180 gram per km            35 euro (2011 - 52 euro, 2012 - 71 euro, 2013 - 95 euro)
180 - 270 gram per km            120 euro (2011 - 173 euro, 2012 - 213 euro, 2013 - 286 euro)
270 - ... gram per km            278 euro (2011 - 403 euro, 2012 - 497 euro, 2013 - 667 euro)

Diesel auto's:
<= 95 gram per km            0 euro (voor 2011 - 2013 ook 0 euro)
Bonus tussen 95 en 120 gram per km    750 euro (2011 ook 750 euro, daarna 0 euro)
Vervolgens wordt de heffing naar schijven geheven;
95 - 155 gram per km            35 euro (2011 - 52 euro, 2012 - 71 euro, 2013 - 95 euro)
155 - 232 gram per km            120 euro (2011 - 173 euro, 2012 - 213 euro, 2013 - 286 euro)
235 - ... gram per km            278 euro (2011 - 403 euro, 2012 - 497 euro, 2013 - 667 euro)

BPM percentage

De CO2 heffing is slechts een deel van de heffing. Zoals al eerder genoemd wordt het basis BPM deel gevormd door een vast percentage. Voor 2010 is dat 27,4% (2011 - 19%, 2012 - 11,1%, 2013 - 0%). Dit is waar naar gerefereerd wordt in het kader van de afbouw van de BPM.

Benzinekorting / Dieseltoeslag

In 2010 blijft ook deze korting/toeslag gehandhaaft. Voor 2010 zal de korting voor een benzineauto 1288 euro zijn (2011 - 824 euro, 2012 - 450 euro, 2013 - 0 euro). Voor een dieselauto is dat een toeslag van 1076 euro (2011 - 1526 euro, 2012 - 1900 euro, 2013 - 2400 euro).

Fijnstof

Voor schone diesels, welke dus maximaal een fijnstofuitstoot van 5 milligram per kilometer hebben, is er een bonus van 300 euro. Dit zijn in diesel auto's (personen en bestel!) welke af fabriek een roetfilter hebben. Dit geld alleen voor 2010, want vanaf 2011 is 5mg de wettelijke maximale fijnstofuitstoot.