Er wordt heel vaak gevraagd naar de concrete gevolgen van de BPM verandering voor 2010. Hier probeer ik voor de meest voorkomende gevallen wat generieke informatie te geven.

Auto's van na 1 feb 2008

De datum van 1 februari is belangerijk, aangezien vanaf toen de slurptaks / CO2 heffing in ging. Dat had tot gevolg dat minder zuinige auto's meer BPM gingen betalen. Aangezien deze auto's al CO2 heffing hebben, zal de impact van de nieuwe BPM regels veelal gunstig uitpakken. Dit is het gevolg van de afbouw van het BPM percentage van 40% naar 27,4%. Dat weegt meestal zwaarder dan de (iets) hogere CO2 heffing.

Zuinige auto's van voor 1 feb 2008

Voor zuinige auto's van voor 1 feb 2008 geld dat de verlaging van het BPM percentage harder telt, dan de duurdere CO2 heffing. Daarom is het veelal voordeliger in 2010 aangifte te doen.

Onzuinige auto's van voor 1 feb 2008

Voor onzuinige auto's van voor 1 feb 2008, is het in bijna alle gevallen voordeliger in 2009. De CO2 heffing weegt hier zwaarder dan het voordeel op de BPM. Als er toch in 2010 aangifte wordt gedaan, dan mag er voor gekozen worden om aangifte te doen, volgens de BPM regels die golden ten tijde van de 1e toelating. Concreet houdt dat dus in dat er in 2010 gekozen mag worden welke methode het voordeligste is. Er mag dan gekozen worden tussen de regels van 2010, of de regels die golden op het moment dat de auto nieuw verkocht is.

Diesels

Het is opgevallen dat voor diesels veelal aangifte in 2009 voordeliger is. De uitzondering zijn echter heel zuinige diesels. Die worden onder de 2010 regels iets voordeliger.

BPM Calculator

Onze huidige calculator werkt nog op basis van de 2009 BPM. We zijn momenteel bezig deze aan te passen naar de regels voor 2010, maar dat kost helaas wat tijd. Daarom bieden we, totdat de nieuwe BPM calculator online is, de mogelijkheid om individueel de BPM voor 2010 door ons uit te laten rekenen. Helaas moeten we hier wel 25 euro voor rekenen. Een BPM berekening aanvragen kan hier: BPM berekening aanvragen

Keuzemogelijkheid BPM

De verandering in de BPM voor 2010 kunnen erg nadelige gevolgen hebben. Daarom is het toegestaan om er voor te kiezen dat er aangifte gedaan wordt op basis van de BPM zoals deze heffing was in het oorspronkelijke jaar. In 2005 was er bijvoorbeeld geen heffing op basis van verbruik, energielabel of iets dergelijks. Er was toen wel een BPM percentage van 45,2%. Er mag voor gekozen worden om met het percentage van 45,2% aangifte te doen, als dat voordeliger uitpakt dan volgens de nieuwe 2010 regels.