De nieuwe regels voor 2011 zijn inmiddels bekend. Er zijn niet echt veel wijzigingen in de BPM tov 2010, afgezien van de tarieven natuurlijk.. Hieronder een overzicht van de belangerijkste punten voor 2011.

Voor 2011 wordt de BPM samengesteld uit een deel BPM met een vast percentage (19%) en een deel CO2 heffing. Deze CO2 heffing is de bekende slurptaks uit 2008. Deze is sinds 2010 een integraal onderdeel van de BPM. Dat heeft tot gevolg dat voor auto's die nog van voor het slurptaks tijdperk zijn, deze CO2 heffing ook betaald moet worden.

Het tarief van de CO2 heffing is als volgt:

Benzine auto's:
<= 110 gram per km            0 euro (t/m 2013 0 euro)
Bonus tussen 110 en 120 gram per km    750 euro (na 2011 0 euro)
Vervolgens wordt de heffing naar schijven geheven;
110 - 180 gram per km            61 euro (2012 - 71 euro, 2013 - 95 euro)
180 - 270 gram per km            202 euro (2012 - 213 euro, 2013 - 286 euro)
270 - ... gram per km            471 euro (2012 - 497 euro, 2013 - 667 euro)

Diesel auto's:
<= 95 gram per km            0 euro (voor 2011 - 2013 ook 0 euro)
Bonus tussen 95 en 120 gram per km    750 euro (2011 ook 750 euro, daarna 0 euro)
Vervolgens wordt de heffing naar schijven geheven;
95 - 155 gram per km            61 euro (2012 - 71 euro, 2013 - 95 euro)
155 - 232 gram per km            202 euro (2012 - 213 euro, 2013 - 286 euro)
235 - ... gram per km            471 euro (497 euro, 2013 - 667 euro)

BPM percentage

De CO2 heffing is slechts een deel van de heffing. Zoals al eerder genoemd wordt het basis BPM deel gevormd door een vast percentage. Voor 2011 is dat 19% (2012 - 11,1%, 2013 - 0%). Dit is waar naar gerefereerd wordt in het kader van de afbouw van de BPM.

Benzinekorting / Dieseltoeslag

In 2011 blijft ook deze korting/toeslag gehandhaaft. Voor 2011 zal de korting voor een benzineauto 824 euro zijn (2012 - 450 euro, 2013 - 0 euro). Voor een dieselauto is dat een toeslag van 1526 euro (2012 - 1900 euro, 2013 - 2400 euro).

Fijnstof

Vanaf 2011 is 5mg de wettelijke maximale fijnstofuitstoot.