Er blijkt toch nog wat onduidelijkheid te zijn over de MwSt (BTW) op Duitse auto's. Sommige mensen schijnen te denken dat er BTW vrij kan worden gekocht Duitsland. Helaas. Er moet gewoon BTW afgerekend worden. Gelukkig het BTW tarief in Duitsland wel lager dan in Nederland. Binnen de Europese Unie is er vrij verkeer van goederen en personen. Dat houd in dat als iets gekocht wordt in een EU land, dat goed zo meegenomen kan worden naar het eigen land. Om dat mogelijk te maken is het bepaald dat er bij aanschaf in een EU land gewoon BTW betaald moet worden. Bij terugkomst in Nederland hoeft er dan over de aankoop geen BTW meer afgedragen te worden.
Overige lokale heffingen blijven overigens nog wel van toepassing, zoals de cd heffing en helaas de BPM.

Bruto - Netto

Het gebeurt vaker dat Duitse auto's met een nettoprijs worden aangeboden. Hiermee wordt bedoeld exclusief BTW. Deze prijs is alleen van belang voor handelaren en voor export buiten de EU. Bij export naar bijvoorbeeld Nederland door particulieren, moet er gewoon BTW in Duitsland betaald worden.

Nederlandse ondernemer en BTW

Een Nederlandse ondernemen die een auto uit het buitenland importeert hoeft in Duitsland geen BTW te betalen. Dat is een zogeheten intracommunautaire levering. De factuur dient daarvoor wel aan de eisen te voldoen die hier aan gesteld worden. Het is raadzaam dit met de boekhouder / accountant af te stemmen.
Het gebeurt nog wel eens dat eerst de volledige prijs inclusief BTW betaald moet worden. De BTW is dan de borg voor het uitvoeren van de auto. Nadat is aangetoond dat de auto is uitgevoerd naar Nederland wordt dit door de verkoper terug betaald. Dit is niet hoe het hoort, maar het alternatief is niet kopen bij deze verkoper. 

Een "nieuwe" auto

Een auto die minder dan 6000 km of minder dan 6 maand oud is wordt door de belastingdienst als nieuw aangemerkt. Dat heeft tot gevolg dat voor een dergelijke auto in Nederland BTW betaald moet worden. Hiervoor is het niet van belang of er in het buitenland BTW is betaald of niet! Let wel, een auto van 5 jaar oud met slechts 4000 km kan dus ook als nieuw worden aangemerkt!!